Kerneopgave i Bo & Aktivitet

Kerneopgaven tager udgangspunkt i Social & Sundheds Kerneopgave, og består i ”at understøtte borgernes sundhed, evne til at mestre eget liv og ønske om at deltage i sociale fællesskaber”. Udgangspunktet er den rehabiliterende tankegang, understøttet af fokus på kompetencer og udviklingsmuligheder hos den enkelte borger.

Borgere i Bo & Aktivitet, skal gerne have en oplevelse af livet som værende håndterbart, begribeligt, og meningsfyldt (OAS), en oplevelse af sammenhæng i deres tilværelse.

For Bo & Aktivitet betyder det at faggrupperne arbejder med sundhedsfremme og forebyggelse ud fra den salutogenetiske tanke (udgangspunktet er den enkeltes ressourcer og stærke sider), idet der i det daglige arbejde fokuseres på borgernes ressourcer og mestrings-strategier (Antonovsky teori sundhedsfremme). Hjælpen og indsatserne ydes ud fra en opfattelse af, at ethvert menneske er værdifuldt og bevidst handlende ud fra egne ressourcer. Alle borgere uanset handicap har behov og rettighed til at få og selv tage medansvar for eget liv. Denne antagelse betyder, at borgere definerer egen livskvalitet, og støttes via reflekterende metodevalg til at udvikle,  eller opretholde et så selvstændigt liv som muligt.

 

Hvad betyder kerneopgaven for praksis?

Læs kerneopgaverne her.

Sidst opdateret 24.06.2020

Del denne side med verden eller bare en ven på Facebook, Twitter, Google+, LinkedIn eller mail.

Fandt du siden nyttig?