Virksomhedsaftale 2019

Indledning

Virksomhedsaftalen indgås mellem direktør for Social & Sundhed, og Inge Jakobsen, leder af Bo & Aktivitet. Aftalen træder i kraft den 1. januar 2019 og løber til 31. december 2019. Relationen mellem aftaleparterne er formelt en ledelsesrelation gennem et ansættelsesforhold i Social & Sundhed som henholdsvis direktør og leder.

I praksis er ansvaret for opfølgning på nærværende virksomhedsaftale uddelegeret til afdelingschef Anni Oksen, ligesom en række mål i aftalen er formuleret af afdelingschefen for institutionerne på dennes driftsområde.

Afdelingschefen har også ansvar for at godkende og følge op på den handleplan, som institutionslederen primo 2019 udarbejder for at konkretisere arbejdet med virksomhedsaftalens mål. Læs mere

Sidst opdateret 09.07.2019

Del denne side med verden eller bare en ven på Facebook, Twitter, Google+, LinkedIn eller mail.

Fandt du siden nyttig?