Virksomhedsaftale 2021

Indledning

Formålet med udarbejdelsen og indgåelsen af virksomhedsaftalen er at understøtte en styreform i Aabenraa Kommune, hvor central styring kombineres med decentral ledelse.

Virksomhedsaftalen omsætter Aabenraa Kommunes vækststrategi samt politikker på ældre-, handicap- og sundhedsområdet og Social & Sundheds vision og kerneopgave til beskrivelse af og aftale om rammer, mål og aktiviteter i 2021.

Aftalen indgås mellem Karen Storgaard Larsen, direktør for Social & Sundhed og Inge Ester Jakobsen, lederen af Bo & Aktivitet. Ansvaret for den løbende opfølgning på virksomhedsaftalen er uddelegeret til centerchefen. I august måned gennemføres opfølgnings-dialogmøder mellem direktøren for Social & Sundhed og centerchefen.  

Aftalen træder i kraft 1. januar 2021. Læs Virksomhedsaftalen her.