Bostedet Jernbanegade 10

Er placeret tæt ved bymidten af Tinglev er i gåafstand fra indkøbsmuligheder, læge, tandlæge, frisør, fysioterapeut, bibliotek, svømmehal, motionscenter og banegård.

Der er 12 borgerlejligheder med selvstændig lejekontrakt efter lov om almen bolig § 105 og en fælleslejlighed beliggende i et boligforeningsområde. Denne er borgerbetalt og ligeligt fordelt mellem bostedets borgere. Borgerne modtager § 85 støtte af uddannet personale.

Målgruppen er voksne mennesker med varig fysisk og psykisk funktionsnedsættelse i alderen 35  til 73 år.

Målgruppen er kendetegnet ved at have brug for pædagogisk støtte til egenomsorg, praktiske opgaver, kommunikation, indgåelse i sociale sammenhænge og deltagelse i det omkringværende samfund.

Derudover er der 10 eksterne borgere med støtte fra serviceloven §85, der får individuel tid fra Jernbanegades personale, i eget hjem.

Dækning af personale

Mandag - Fredag kl. 07.00- 21.00
Lørdag - Søndag kl. 08.00- 20.00

Bostedet Jernbanegade 10

Jernbanegade 10
6360 Tinglev
Tlf.: 73 76 87 07

Tlf.: 23 32 48 35 (Koordinator)