Lægemiddelhåndtering

Jeg har siden 1. januar 2015 været ressourceperson for lægemiddelhåndtering i Bo & Aktivitet.

Mine opgaver som ressourceperson er at få strømlinet og ensartet vores lægemiddelhåndtering i hele Bo & Aktivitet, så alle medarbejdere arbejder på et fælles mål i henhold til Aabenraa kommunes retningslinjer om lægemiddelhåndtering.

Ressourcepersonen er ansvarlig for:

 • At undervise alle nye medarbejdere
 • At uddelegere lægemiddelkompetencer
 • At medvirke til implementering af retningsgivende dokumenter vedr. lægemiddelhåndtering
 • At medvirke til kvalitetssikring og kvalitetsudvikling i forhold til lægemiddelhåndtering – bla. via sparring med områdets 4 andre lægemiddelansvarlige i dagligdagen, samt opsamling og formidling af data på tværs af bostederne, i relation til lægemiddelaudit og UTH.
 • At indhente og formidle ny viden omkring lægemidler og lægemiddelhåndtering.

Jeg afholder kurser i lægemiddelhåndtering 2 gange årligt – i maj/juni og november/december og selvfølgelig efter behov.

Kurser afholdes også på bostederne, hvis dette er et ønske.

 

Kurserne indeholder:

 • Introduktion til retningsgivende dokumenter omkring lægemiddelhåndtering samt til lægemiddelkatalog
 • Ansvar og kompetence
 • Lægemiddeladministration
 • Administration af dosisdispenseret medicin
 • Hygiejne og arbejdsmiljø
 • Opbevaring og transport
 • Dokumentation i Care
 • Bestilling af lægemidler
 • Dispensering af lægemidler
 • PN medicin
 • Grundlæggende farmakologi
 • Psykiske sygdomme
 • Psykofarmaka
 • Diabetes og insulingivning
 • Lovgivning

Ved behov for specifik undervisning i forhold, der kræver særlige kvalifikationer; f.eks. hvis der kommer en borger med insulinkrævende diabetes, underviser jeg som ressourceperson relevant personale og uddelegerer kompetencer dertil.

Jeg træffes om tirsdagen fra klokken 8.00 til 12.00. Du er altid velkommen til at skrive en mail til mig, som jeg besvarer hurtigst muligt.

Susanne Bjergegaard Jespersen

Tlf.: 24 49 65 14
Mail: sjesp@aabenraa.dk

 

 

Sidst opdateret 10.01.2019

Del denne side med verden eller bare en ven på Facebook, Twitter, Google+, LinkedIn eller mail.

Fandt du siden nyttig?