Lægemiddelhåndtering

Opgaven som ressourceperson er at få strømlinet og ensartet vores lægemiddelhåndtering i hele Bo & Aktivitet, så alle medarbejdere arbejder på et fælles mål i henhold til Aabenraa kommunes retningslinjer om lægemiddelhåndtering.

Ressourcepersonen er ansvarlig for:

 • At undervise alle nye medarbejdere
 • At uddelegere lægemiddelkompetencer
 • At medvirke til implementering af retningsgivende dokumenter vedr. lægemiddelhåndtering
 • At medvirke til kvalitetssikring og kvalitetsudvikling i forhold til lægemiddelhåndtering – bla. via sparring med områdets 4 andre lægemiddelansvarlige i dagligdagen, samt opsamling og formidling af data på tværs af bostederne, i relation til lægemiddelaudit og UTH.
 • At indhente og formidle ny viden omkring lægemidler og lægemiddelhåndtering.

Kurser afholdes i lægemiddelhåndtering 2 gange årligt – i maj/juni og november/december og selvfølgelig efter behov.

Kurser afholdes også på bostederne, hvis dette er et ønske.

Kurserne indeholder:

 • Introduktion til retningsgivende dokumenter omkring lægemiddelhåndtering samt til lægemiddelkatalog
 • Ansvar og kompetence
 • Lægemiddeladministration
 • Administration af dosisdispenseret medicin
 • Hygiejne og arbejdsmiljø
 • Opbevaring og transport
 • Dokumentation i Care
 • Bestilling af lægemidler
 • Dispensering af lægemidler
 • PN medicin
 • Grundlæggende farmakologi
 • Psykiske sygdomme
 • Psykofarmaka
 • Diabetes og insulingivning