§ 85

Specialiseringsteamet yder § 85 støtte og vejledning til yngre borgere i eget hjem i hele Aabenraa Kommune. Hjælpen ydes i tidsrummet kl. 8-16 på alle hverdage. Støtten ydes som udgangspunkt i den unges eget hjem.

Ved særlige behov, kan der etableres fleksible besøg og telefonkontakt.

Teamet benytter sig af velfærdsteknologi og digitale løsninger i kontakten med borgerne.

Målgruppen i specialiseringsteamet er yngre borgere, med en specifik personlighedsforstyrrelse og/eller dobbeltdiagnose, med lettere kognitive vanskeligheder og psykosociale belastninger, som alle har brug for massiv støtte og vejledning, med fokus på at fremtidssikre den unges selvstændighed og livskvaliltet.

De unge modtager kontanthjælps-, ressourceforløbsydelse eller pension. Specialiseringsteamet tilgang og metoder tager afsæt i den rehabiliterende tilgang, hvor der ud fra et salutogenetiske pespektiv er fokus på  sundhed, trivsel og psykiske robusthed. Der arbejdes med fokus på dialektisk adfærdsterapi ud fra den motiverende og anerkendende tilgang. Der er et bredt tværfagligt teamsamarbejde omkring den enkelte unge og mange forskellige aktører er involveret.

De unge tilbydes individuelle forløb og/eller gruppeforløb, hvor den rehabiliterende tilgang er omdrejningspunktet.

Specialiseringsteamet tilbyder endvidere ledsagelses og kørselsordning.

Personalet er sammensat af pædagogisk personale med sundhedsfaglige kompetencer. Der vægtes et højt fagligt niveau, hvor efteruddannelse, sparring og supervision sikre den løbende opkvalificering.