Velkommen til center for Bo & Aktivitet

Bo & Aktivitet rummer Aabenraa Kommunes 9 bosteder, og 2 samværstilbud til voksne med varig fysisk og psykisk funktionsnedsættelse. Vi lægger vægt på at give en faglig og målrettet støtte og vejledning i eget hjem og bosted.

 

For yderligere information

VIGTIG INFORMATION OMKRING COVID-19

Husk, at du nu skal kunne fremvise coronapas, når du besøger bosteder i Aabenraa Kommune

Kravet om gyldigt coronapas gælder kun i bostedets fællesarealer. Du behøver dermed ikke at kunne fremvise coronapas, hvis der er direkte adgang til den bolig, du skal besøge, uden at du skal gennem fællesarealer.

Kravet om coronapas gælder ikke for følgende:

  • Børn under 15 år.
  • Værger (herunder også forældremyndighedsindehavere), personlige repræsentanter og advokater m.v. for beboere og brugere på de sociale tilbud og plejehjem m.v., der er omfattet af bekendtgørelsen.
  • Personer, hvor det sociale tilbud eller plejehjemmet m.v. vurderer, at der er ganske særlige grunde til at undtage den pågældende fra krav om coronapas.
  • Personer, der kan fremvise dokumentation udstedt og underskrevet af et kommunalt borgerservicecenter for at være undtaget fra at få foretaget en covid-19-test. Navnet på dokumentationen skal svare til navnet på personens medbragte pas, kørekort, sundhedskort eller andet offentligt udstedt identitetskort.

 

 

Ledsageordning

Timeskemaer indsendes digitalt senest den 20. i måneden.

Tjek NYHEDERNE under "For yderligere information" for at se, hvordan du kan sende dem.

For yderligere information