Velkommen til center for Bo & Aktivitet

Bo & Aktivitet rummer Aabenraa Kommunes 9 bosteder, og 2 samværstilbud til voksne med varig fysisk og psykisk funktionsnedsættelse. Vi lægger vægt på at give en faglig og målrettet støtte og vejledning i eget hjem og bosted.

 

For yderligere information

VIGTIG INFORMATION OMKRING COVID-19

Husk, at du nu skal kunne fremvise coronapas og bruge mundbind, når du besøger bosteder i Aabenraa Kommune

Folketinget har vedtaget et krav om brug af mundbind for besøgende på sociale tilbud og bosteder i Danmark.
Derudover er der også indført krav til besøgende om, at de skal have et gyldigt coronapas. Her følger en kort forklaring af reglerne:

Mundbind:
Kravet om at bære mundbind gælder besøgende samt bostedets medarbejdere.
Beboere og brugere behøver ikke bruge mundbind, hverken i fællesarealer eller egen bolig.
Kravet om, at besøgende - fx jer som pårørende - bruger mundbind gælder kun, når I opholder jer i fællesarealer. I behøver altså ikke at bruge mundbind i beboerens egen bolig.

Coronapas:
Kravet om et gyldigt coronapas gælder besøgende og ikke bostedets beboere.
Kravet om gyldigt coronapas gælder kun i fællesarealer. Som pårørende behøver man altså ikke at kunne fremvise et gyldigt coronapas, hvis der er direkte adgang til den bolig, man skal besøge, uden om indendørs fællesarealer.

Som oftest, når der indføres nye regler, så er der også en række undtagelser, fx gælder kravene om mundbind og coronapas ikke børn.

Du kan finde undtagelserne fra de nye krav om mundbind og coronapas på coronasmitte.dk

Ledsageordning

Timeskemaer indsendes digitalt senest den 20. i måneden.

Tjek NYHEDERNE under "For yderligere information" for at se, hvordan du kan sende dem.

For yderligere information