Bostedet Engparken

Bostedet Engparken er bygget i sommeren 2001. Bostedet består af 6 selvstændige lejligheder med tekøkkener, store badeværelser og egen terrasse. Der er et stort fælles køkken og en fællesstue, terrasse og have, samt personaleafdeling.

Bostedet er beboet af 6 borgere med vidtgående fysiske og psykiske funktionsnedsættelser. Flere af borgerne har ikke et verbalt sprog. Der kan modtages borgere med rollator og kørestol.

Derudover er der 8 eksterne borgere med støtte fra serviceloven § 85, der får individuel tid fra Engparkens personale, i eget hjem.

Dækning af personale

Mandag - Fredag kl. 07.00- 22.00
Lørdag - Søndag kl. 08.00- 22.00

Bostedet Engparken

Engparken 9 G
6360 Tinglev
Tlf.: 73 76 88 10

Tlf.: 23 32 48 35 (Koordinator)