Bostedet Rugkobbel

Bostedet Rugkobbel er placeret i den sydlige del af Aabenraa by tæt ved skov og naturområder. Gåafstand til mindre indkøbscenter samt til bybusholdeplads.

Bostedet er beliggende i en boligforeningsejendom, og bostedet disponerer over 8 lejligheder i varieret størrelse.

Der er 8 borgerlejligheder med selvstændig lejekontrakt efter lov om almen bolig § 105 og en fælleslejlighed. Der bor 2 borgere i selve bostedet og 6 borgere i gåafstand til bostedet. Fælleslejligheden, der er beliggende i selve bostedet, er borgerbetalt ligeligt fordelt mellem bostedets borgere. Borgerne modtager § 85 støtte af pædagogisk uddannet personale.

Målgruppen er voksne mennesker med varig fysisk og psykisk funktionsnedsættelse i alderen fra 18 til 80 år. Målgruppen er kendetegnet ved at have brug for pædagogisk støtte til egenomsorg, praktiske opgaver, kommunikation, indgåelse i sociale sammenhænge og deltagelse i det omkringværende samfund.

Ligeledes er der tilknyttet 8 udeboende borgere fordelt i Aabenraa by og omegn, hvor bostedets medarbejdere yder støtte/vejledning i borgernes eget hjem.

Dækning af personale

Mandag - Fredag kl. 07.00- 21.00
Lørdag - Søndag kl. 09.00- 21.00

Bostedet Rugkobbel

Rugkobbel 184
6200 Aabenraa
Tlf.: 73 76 87 28
Tlf.: 51 27 24 94