Ledsageordning - Ændring af afleveringsdato

Da der er ændrede regler ift. E-indkomst har vores system udbyder valgt at ændre vores timelønskørsler.
Det betyder, at fristen for aflevering af timesedler nu er den 20. i måneden.

Indhold