Gå til hovedindhold

Bo & Aktivitet

Bo & Aktivitet rummer Aabenraa Kommunes 9 bosteder, og 4 aktivitetstilbud til voksne med varig fysisk og psykisk funktionsnedsættelse. Vi lægger vægt på at give en faglig og målrettet støtte og vejledning i eget hjem og bosted.

Indhold

  Vi er en arbejdsplads bestående af hjemmevejledere, som servicerer en mangfoldig borgergruppe med vidt forskellige behov for hjælp og støtte. Bo & Aktivitet arbejder med udgangspunkt i Aabenraa kommunes værdier og politikker.

  For at sikre sammenhænge, arbejder vi tæt sammen med den enkelte borger i centrum, pårørende og andre relevante samarbejdspartnere. Vi vægter teamsamarbejde såvel internt i de enkelte bosteder, og fagligt eksternt. Dette for at udfolde de mange behov og kompetencer der eksisterer hos den enkelte borger.

  Der arbejdes med individuelle pædagogiske planer udarbejdet i samarbejde med borgeren på baggrund af handleplan fra sagsbehandleren.

  Bostedernes pædagogiske tilgang, og arbejde er kendetegnet ved at tage udgangspunkt i at udvikle kompetencer til et selvstændigt og udviklende voksenliv på borgerens betingelser. Der lægges vægt på en positiv og anerkendende tilgang, hvor kommunikation er omdrejningspunktet. Overskuelighed, forudsigelighed, relationsdannelse, struktur og samvær er nøgleelementer for bostederne.

  Forældre/pårørende samarbejde vægtes højt og i respekt for den enkelte borger

  Der er et tæt samarbejde med borgernes beskæftigelsestilbud indenfor Job og Uddannelse, STU samt øvrige arbejdssteder

  Borgeren i centrum

  Borgeren i centrum betyder, at vi yder en individuelt tilpasset støtte, omsorg og pleje. Vi lægger vægt på rummelighed, og stræber efter, at hver bruger kan leve sit liv på egne præmisser alene, og i de fællesskaber vi tilbyder.

  Læring og udvikling er båret af støtten til borgeren, og af troen på, at vi kan lære og udvikle os gennem hele livet. Læring er også, at medarbejdernes faglighed vedligeholdes og udvikles igennem kollegial, faglig sparring og samarbejde. Bo & Aktivitet er kendetegnende ved at være en attraktiv arbejdsplads, med mulighed for jobrotation og kompetenceudvikling. Brugere og medarbejdere bidrager sammen til, at gøre Bo & Aktivitets tilbud til det, vi ønsker det skal være.

  Trivsel er udtryk for, hvordan vi har det. For borgerne betyder god trivsel at være tryg og glad i sin dagligdag sammen med andre brugere og medarbejdere. For personalet betyder god trivsel at have engagement, faglighed og samarbejde i det nære arbejde med brugerne og det tætte samarbejde med kolleger. For alle vil god trivsel forplante sig i form af højere livskvalitet og livsglæde.

  Ny borger i Bo & Aktivitet

  Grundlaget og forudsætningen for en god trivsel og livskvalitet er, at samarbejdet mellem borgeren, pårørende og bo & Aktivitet fungerer. Det betyder bl.a. at vi skal være klar over, hvilke forventninger vi har til hinanden. Derfor anbefaler vi, at interesserede borgere igennem deres sagsbehandler, rekvirerer materiale om Bo & Aktivitet, eller besøger det aktuelle bosted for at se og høre, hvordan et bosted fungerer hos os.