Gå til hovedindhold

Dagcenter

Målgruppen er voksne mennesker med betydelige varig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne.

Indhold

  Dagcenteret er et aktivitets og samværstilbud under Servicelovens § 104. Målgruppen er voksne mennesker med betydelige varig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne. Disse mennesker er som udgangspunkt født med varig funktionsnedsættelse. For mange af disse mennesker er det dog uden en egentlig diagnose.

  Tilbuddet er som udgangspunkt til borgere under Bo & Aktivitet.

  Personalet i Dagcentret er primært uddannede pædagoger med høj faglighed og engagement indenfor arbejdet med målgruppen. Der ansættes også andre faggrupper jf. behovet.

  Dagcentrets personale tilrettelægger den pædagogiske indsats og aktivering efter den enkeltes individuelle behov og udvikling. Den pædagogiske praksis tager sit udgangspunkt i den anerkendende tilgang til det enkelte menneske. Respekt, forståelse, nærvær og tryghed er nøglebegreberne i denne sammenhæng. Det vil sige, at møde det enkelte menneske, hvor det enkelte menneske befinder sig.

  Sansestimulation er en pædagogisk metode, der anvendes i arbejdet med borgeren. Vigtigheden af at blive præsenteret for forskellige stimuli på forskellig vis. Her tænkes fx på massage, snoezel, musik, naturen – havet ligger få meter fra Møllemærsk.

  I Dagcentret arbejdes der målrettet med den rehabiliterende tilgang. Der er fokus på, hvordan den enkelte mestrer sit eget liv, og hvordan vi støtter vedkommende i at træffe egne valg. Her arbejdes der med kommunikation og med flere forskellige kommunikationsværktøjer: It, TTT (tegn til tale), konkreter, billeder, piktogrammer m.m. Derudover vil der være fokus på, hvordan velfærdsteknologi kan hjælpe borgerne med bl.a. kommunikation og struktur på hverdagen.

  Åbningstid:

  Mandag, onsdag og torsdag kl. 08:00 – 16:00
  Tirsdag og fredag kl. 08:00 – 14:00

  Hvis borgeren bor på Bostedet Møllemærsk, giver det vedkommende mulighed for fleksible mødetider ved særlige behov. Derudover vil personalet på Bostedet og Dagcenteret have mulighed for et særligt tæt samarbejde omkring den enkelte borger.

  Den enkelte borger afhentes og køres retur til egen bopæl.

  Dagcenter Møllemærst

  Møllemærsk 24
  6200 Aabenraa

  Telefon: 73 76 89 91