Værestedet Rødekro

Værestedet Rødekro er centralt placeret i Rødekro med gåafstand til indkøbscenter, bank, læge, tandlæge, frisør, fodterapeut, bibliotek, svømme og sportshal, samt til bus og togstation.

Indhold

  Værestedet Rødekro er et uvisiteret aktivitets- og samværstilbud efter servicelovens §104. Tilbuddet er rettet mod dig, der har nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, eller særlige sociale problemer. Organisatorisk hører Værestedet Rødekro under Bo & Aktivitet (BA) i Aabenraa Kommune.

  Værestedet Rødekro ser det som vores formål at bidrage til at løfte det, som Aabenraa Kommunes Social og Sundhedsforvaltning har defineret som sin kerneopgave: At understøtte borgerens sundhed, evnen til at mestre eget liv og borgerens ønske om at deltage i sociale fællesskaber.

  Mere konkret betyder det at vi med vores tilbud ønsker:

  At støtte den enkeltes muligheder for på det praktiske og personlige plan at få hverdagen til at fungere i overensstemmelse med samfundets og egne forventninger.

  At give mulighede for at træne brugen af egne ressourcer for dermed at understøtte den enkeltes betingelser for personlig udvikling.

  At arbejde med og forbedre den enkeltes sociale færdigheder.

  At opbygge og vedligeholde sociale netværk og give sociale fællesskaber betydning.

  At fungere som miljøskift fra boligen og at guide den enkelte til at gøre brug af samfundets øvrige tilbud.

  Ved at vedligeholde, stimulere og udvikle den enkeltes psykiske, fysiske og sociale funktioner er vores ambition at give den enkeltes liv indhold, mening, håb og retning – kort sagt at øge kvaliteten af det levede liv.

  At tilbuddet er uvisiteret betyder, at du selv kan opsøge os uden at være blevet henvist af kommunen. Efter et par gange vil vi så vurdere, om du tilhører målgruppen. Hvis dette ikke er tilfældet, vil vi bestræbe os på at finde et andet tilbud, du kan gøre brug af.

  Hvordan fungerer Værestedet Rødekro og hvad tilbyder vi?

  Værestedets tilbud er målrettet borgere i alderen 18 år og opefter. Derudover er tilbuddet opdelt i socialt samvær, hvor man blot møder op og deltager; aktiviteter, hvor man på forhånd tilmelder sig (svømning, mindfullness, kreativt håndarbejde, etc.). To gange om året tilpasser vi vores aktivitetsplan.

  Du har også mulighed for at få en fast kontaktperson, som med støttende og motiverende samtaler kan guide dig i forhold til lige netop de udfordringer, du måtte have. At samtale om tingene er vigtigt, fordi du derved bliver nødt til at beskrive dine tanker, så andre kan forstå dem. Samtidigt giver det dig mulighed for at få andres synspunkter og vurderinger om det pågældende emne, hvilket kan være med til at rangordne problemerne på en mere hensigtsmæssig måde, en hvis man lader dem forblive usagte.

  Værestedet Rødekro

  Vestergade 20
  6230 Rødekro

  Mobil: 23 82 98 64