Klub Syd

Aktivitets- og samværstilbud Klub Syd er placeret i Aabenraa by. Tæt ved busstoppested, i gåafstand til centrum, havnen og stranden.

Indhold

  Klub Syd er beliggende på Møllemærsk 24. Fysisk er klubbens rammer stueetagen. Den ligger i forbindelse med Café Møllemærsk, hvor gæster tilknyttet Bo & Aktivitet kan købe et varmt måltid om aftenen, 4 dage om ugen. Ligeledes i stueetagen ligger kontorer til såvel det pædagogiske personale samt til frivillige foreningers administrative medarbejdere, herunder bl.a. Idrætsforeningen Godt Gået.

  Klub Syd er et aktivitets og samværstilbud oprettet efter Servicelovens § 104. Tilbuddet i Klub Syd rummer 4 hverdage om ugen kreative aktiviteter og samvær, musikalske indslag, spilleaftner, temadage og meget andet.

  Målgruppen er voksne mennesker med varig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne i alderen 18 til 85 år. Målgruppen er kendetegnet ved at have særligt brug for pædagogisk støtte til indgåelse i sociale sammenhænge. Brugere af Klub Syd er som udgangspunkt tilkendt § 85 støtte eller § 83 støtte i eget hjem.

  Der er 5 medarbejdere ansat, som alle er voksne med varig nedsat psykisk funktionsevne. De er delvis ansat i skånejob og en person i en særlig jobordning. Det personale, som er tilknyttet Café Møllemærsk og Klub Syd består af pædagogisk personale og en ernæringsassistent, der vejleder og støtter medarbejderne i at få såvel køkkenet som klubaktiviteterne til at fungere samt ud fra pædagogiske planer udarbejdet for den enkelte medarbejder, at der sker en fortsat udvikling både socialt, men også i kundskaber, der kan bidrage til øget selvstændighed hjemme.

  Klub Syd

  Møllemærsk 24
  6200 Aabenraa

  Mobil: 40 15 33 74