Bostedet Rugkobbel

Bostedet Rugkobbel er placeret i den sydlige del af Aabenraa by tæt ved skov og naturområder. Gåafstand til mindre indkøbscenter samt til bybusholdeplads.

Indhold

  Bostedet er beliggende i en boligforeningsejendom, og bostedet disponerer over 8 lejligheder i varieret størrelse.

  Der er 8 borgerlejligheder med selvstændig lejekontrakt efter lov om almen bolig § 105 og en fælleslejlighed. Der bor 2 borgere i selve bostedet og 6 borgere i gåafstand til bostedet. Fælleslejligheden, der er beliggende i selve bostedet, er borgerbetalt ligeligt fordelt mellem bostedets borgere. Borgerne modtager § 85 støtte af pædagogisk uddannet personale.

  Målgruppen er voksne mennesker med varig fysisk og psykisk funktionsnedsættelse i alderen fra 24 til 55 år. Målgruppen er kendetegnet ved at have brug for pædagogisk støtte til egenomsorg, praktiske opgaver, kommunikation, indgåelse i sociale sammenhænge og deltagelse i det omkringværende samfund.

  Ligeledes er der tilknyttet 12 eksterne borgere fordelt i Aabenraa by og omegn, hvor bostedets medarbejdere yder støtte/vejledning i borgernes eget hjem.

  Dækning af personale

  Mandag - Fredag kl. 07.00- 21.00
  Lørdag - Søndag kl. 09.00- 19.00

  Bostedet Rugkobbel

  Rugkobbel 184
  6200 Aabenraa

  Telefon: 73 76 87 28

  Mobil: 51 27 24 94