Bostedet Villa Catharina

Bostedet Villa Catharina er placeret tæt ved bymidten af Rødekro i gåafstand til indkøbscenter, læge, tandlæge, frisør, fodterapeut, bank, bibliotek, svømmehal og sportshal samt bus og togstation.

Indhold

  Bostedet er beliggende i en boligforeningsejendom, hvor der er 9 lejligheder og bostedet disponerer over 9 lejligheder fordelt i 2 bygninger. Den ene bygning er i 2 plan med 5 lejligheder samt 1 fælleslejlighed. Bygningen er indrettet med elevator. Den anden bygning er i 1 plan indrettet med 4 lejligheder samt personaleservicearealer.

  Der er 9 borgerlejligheder med selvstændig lejekontrakt efter lov om almen bolig § 105 og en fælleslejlighed. Denne er borgerbetalt ligeligt fordelt mellem bostedets borgere. Borgerne modtager § 85 støtte af pædagogisk og sundhedsfagligt uddannet personale.

  Målgruppen er voksne mennesker med varig fysisk og psykisk funktionsnedsættelse i alderen fra 18 til 80 år. Målgruppen er kendetegnet ved at have brug for pædagogisk støtte til egenomsorg, praktiske opgaver, kommunikation, indgåelse i sociale sammenhænge og deltagelse i det omkringværende samfund.

  Derudover er der 10 eksterne borgere der modtager individuel støtte i eget hjem, efter serviceloven §85 Dækning af personale:

  Mandag - Fredag kl. 07.00- 22.00
  Lørdag - Søndag kl. 08.00- 22.00

  Bostedet Villa Catharina

  Callesensvej 1 A
  6230 Rødekro

  Mobil: 40 38 93 90