Gå til hovedindhold

PAS Konsulenter

Læs mere om PAS Konsulenter i Aabenraa Kommune her.

Indhold

  Vi er et team, bestående af 3 pædagoger, som i maj 2014 blev uddannet PAS konsulenter.

  Pas er et pædagogisk analysesystem, der ikke skal sidestilles med en almindelig psykologafdækning eller en traditionel intelligensprøve. I teorien bag analysen indgår neuropsykologi og Gardners teori om de mange intelligenser. Man kan være klog på mange måder, og vi kan løse opgaver på mange forskellige måder ud fra de kompetencer vi har. En PAS analyse forsøger at afdække borgerens stærke og svage sider, kompetencer og potentialer for udvikling, samt bedst fungerende metoder for indlæring, informationstilegnelse, forudsætning for at modtage instruktioner m.v.

  PAS analysen er som alle afdækninger til en vis grad situationsbestemt, og den tegner på mange måder et ”øjebliksbillede”. Kompetencer (det man kan selvstændigt) er ikke en statisk størrelse, men udvides eller indsnævres livet igennem.

  Vi kan tilbyde at lave analyser om onsdagen i tidsrummet 8-12, ligeledes er det dette tidspunkt vi kan træffes  vedr. spørgsmål omkring PAS. Henvendelse sker via mail til én af ovenstående. Vi vil da kontakte dig hurtigst mulig enten telefonisk eller via mail. 

  Konsulenten vælger PAS type ud fra de oplysninger, der fremgår af bestillingen, og fra forsamtale.

  Typer af PAS vurderinger:

  Benyttes til en omfattende udredning af en borger. Vurderingsredskabet består af en lang række opgaver, som afdækker borgerens grad af opmærksomhed, hukommelse og strategier.

  Består af en række opgaver som har til hensigt at vurdere graden af opmærksomhed og hukommelse og evnen til at modtage ny læring. Der sættes systematisk fokus på de strategier der anvendes sociale og fagligt.

  Adfærdsstrategier er centrale for Basis PAS og der arbejdes med bevidstgørelse af de områder, hvor borgeren har kompetencer.

  Består af en række opgaver der har fokus på at tydeliggøre kompetencer, potentialer og problemområder for borgeren der befinder sig på et lavere udviklingsniveau. Der tages udgangspunkt i hvad der er motiverende for borgeren, og der tages om nødvendigt hjælpestrategier i brug for at borgeren kan løse opgaverne.

  Fokusere på at afdække hvordan der skabes trivsel for barnet nu og senere. Mini PAS er et neuropædagogisk redskab, der leder efter faste mønstre i barnets adfærd, i barnets tilgang til udfordringer i de sociale omgange med andre børn, forældre og andre voksne omsorgsfigurer. Redskaberne til trivsel er veldokumenterede, effektive og målrettet.

  Hvert barn har forskellige kompetencer og Mini PAS identificere og fremmer disse styrker. Snarere end at fokusere på barnets svagheder har PAS fra starten fokus på at fremme barnets positive selvforståelse – og barnets viden om egne kompetencer.

  Job PAS har til formål at finde frem til en arbejdsidentitet for den udfordrede borger og at anvise handleplaner til en bedring af borgerens situation.

  Via interviews og opgaveløsning kan PAS konsulenten afklare den arbejdssøgendes udfordringer og muligheder for at bedre sin egen situation. Også i en Job PAS fokuseres på kompetencer og potentialer.

  I denne vurdering sættes fokus på unge, som på mange måder har opgivet at virke konstruktivt i samfundet for både dem selv og andre. Unge PAS er baseret på den tankegang at alle unge har kompetencer, som kan udfoldes med den rigtige hjælp. PAS konsulenten afgrænser den unges styrker og muligheder for at pege på en konkret handleplan, som bringer den unge videre. Unge PAS giver et hurtigt overblik over kompetencer, potentialer og problemfelter.