Café Møllemærsk

Café Møllemærsk er placeret i Aabenraa by. Tæt ved busstoppested, i gåafstand til centrum, havnen og stranden.

Indhold

  Café Møllemærsk er beliggende på Møllemærsk 24 i Aabenraa. Fysisk er cafeens rammer stueetagen. I caféen kan gæster tilknyttet Bo & Aktivitet frokost og sandwich i løbet af dagen og et varmt måltid om aftenen, 4 dage om ugen.

  Ligeledes i stueetagen ligger kontorer til såvel det pædagogiske personale samt til frivillige foreningers administrative medarbejdere, herunder bl.a. Idrætsforeningen Godt Gået.

  Der er 5 medarbejdere ansat, som alle er voksne med varig nedsat psykisk funktionsevne. De er delvis ansat i skånejob og en person i en særlig jobordning. Det personale, som er tilknyttet Café Møllemærsk og Klub Syd består af pædagogisk personale og en ernæringsassistent, der vejleder og støtter medarbejderne i at få såvel køkkenet som klubaktiviteterne til at fungere samt ud fra pædagogiske planer udarbejdet for den enkelte medarbejder, at der sker en fortsat udvikling både socialt, men også i kundskaber, der kan bidrage til øget selvstændighed hjemme.

  Café Møllemærsk

  Møllemærsk 24
  6200 Aabenraa

  Mobil: 40 15 33 74