Gå til hovedindhold

Institutionsaftale 2024

Læs mere om Institutionsaftalen 2024 her

Indhold

    Indledning

    Formålet med udarbejdelsen og indgåelsen af institutionsaftalen er at understøtte en styreform i Aabenraa Kommune, hvor central styring kombineres med decentral ledelse. 

    Institutionsaftalen omsætter Aabenraa Kommunes vækststrategi samt politikker på ældre-, handicap- og sundhedsområdet og Social & Sundheds kerneopgave til beskrivelse af og aftale om rammer, mål og aktiviteter i 2024. 

    Aftalen indgås mellem Karen Storgaard Larsen, direktør for Social & Sundhed og Inge Ester Jakobsen, lederen af Bo & Aktivitet. Ansvaret for den løbende opfølgning på institutionsaftalen er uddelegeret til afdelingschef Maja Kristine Gammelgaard. Ultimo juni gennemføres opfølgnings-dialogmøder mellem direktøren for Social & Sundhed og afdelingschef Maja Kristine Gammelgaard på baggrund af midtvejsopfølgningsrapporter for de enkelte driftsafdelinger. 

    Aftalen træder i kraft 1. januar 2024. Læs Institutionsaftalen her.