Specialteam

Specialiseringstemaet er et satellit tilbud i Bo og Aktivitet Rødekro, med base og tilknytning til Værestedet Rødekro, Vestergade 20, Rødekro.

Indhold

    Specialteamet tilbyder §85 støtte til borgere i eget hjem

    Målgruppen er yngre borgere, med en specifik personlighedsforstyrrelse og/eller dobbeltdiagnose, med lettere kognitive vanskeligheder og psykosociale belastninger, som alle har brug for massiv støtte og vejledning. Målgruppen er  borgere som modtager kontanthjælps-, ressourceforløbsydelse eller pension.

    Kerneopgaven: Sundhed, Mestring og Fællesskabelse, er omdrejningspunktet i arbejdet med den enkelte unge.

    Vi arbejder metodebevidst og tager afsæt i den rehabiliterende tilgang, hvor der ud fra et salutogenetiske pespektiv, er fokus på den unges sundhed, trivsel og psykiske robusthed. Der arbejdes med fokus på den motiverende og anerkendende tilgang.

    Der er et bredt tværfagligt teamsamarbejde omkring den enkelte unge og mange forskellige eksterne samarbejdspartnere er involveret.